Holocaust verdenen

En verden af lave

Alting ryster og alt rystes løs.
En ulv så stor at den kan gabe fra himmel til jord
sluger solen.
En orm så stor den fylder hele havet skyder op over land
og spruder gift og ild, så jorden begynder at brænde.

- fra Villy Sørensens Ragnarok

Året er 1951, Verden er i forfald. Nazityskland har spredt sine imperialistiske ambitioner som en steppebrand over kloden, krigen raser på tolvte år og der er ingen tegn på fred. Hele Europa lider under nazisternes overherredømme, kun enkelte modstandslommer på Balkan og de britiske øer holder stand. London har været belejret i 3 år og de sidste rester af modstandsånd er snart knust. Kun Churchill's jernvilje holder håbets glød tændt.

Sovjetunionen eksisterer ikke længere, tilbage er kun uendelige vidder af askegrå atomørken og sortsvedne ruiner. Siden det tyske atombombardement i efteråret 49 har der ikke været nyt fra østfronten. Ingen vil vide hvad der ligger bag det golde månelandskab.

Nazisternes fremgang led et alvorligt knæk for halvandet år siden. Under ledelse af Feltmarskal Rommel slog en kreds af sammensvorende til over hele det Tredje Rige. Kampene rasede over hele kontinentet og i perioder stod Føreren til at tabe. Rommel forsøgte personligt at dræbe Hitler i Rigskanceliet, men blev stoppet i sidste sekund af Heydrich, Førerens betroede og lederen af sikkerhedstjenesten SD. Såret flygtede Feltmarskallen med fly og sluttede sig til oprørsstyrkerne i Grækenland - det eneste område hvor de havde sejret. Føreren blev hårdt såret af skud fra Rommels pistol og har siden været lænket til en respirator. Trods ubønhørlige angreb har oprørene holdt stand på Balkan og truer nu de vitale olie-felter i Bulgarien.

Sidst i 1941 ledte Præsident Roosevelt USA ind i krigen på allieret side. De første år stod krigslykken ikke amerikanerne bi og de mistede mange skibe til tyske ubåde og tabte en række flådeslag mod japanerne. Roosevelt blev i 1943 erklæret mentalt uligevægtig. Nationens ledelse er siden blevet varetaget af en overgangs-kommission, der tæller en række senatorer, generaler og erhvervsledere. Efter 1943 nedtrappede USA sit engagement i Europa og kastede i stedet kræfterne mod den Opgående Sols Rige. Mange hævder i dag, at amerikanerne solgte briterne af frygt for de tyske atomvåben. Et kolossalt amerikansk rustningsprogram havde den første atombombe klar i 1946, et år efter det første tyske atomangreb knuste forsvaret ved Leningrad. I de følgende år blev det det japanske kejserrige i bogstaveligste forstand sprængt til atomer. En simultan detonering af otte atomladninger i 1949 udløste en serie voldsomme vulkanudbrud langs den japanske østkyst, store områder sank i havet under det seismiske kaos.

Et økologisk kaos favner den nordlige halvkugle i en isnende atomvinter. Støvet fra utallige atombombardementer ligger som et sort tæppe i hemisfæren og dræber solens stråler. De sidste to år har det sneet mindst en gang om ugen i Germania, det gamle Berlin. Over hele Europa hærger sult og sygdom - millioner dør.

På nuværende tidspunkt afslutter tyskerne forberedelserne til den endelige invasion af Nordamerika. Der kæmpes indædt om kontrollen over Grønland og Atlanten.

Enden er nær...

Indledning

Holocaust er en kampagne-verden eller setting om du vil. Det er en fiktiv verdenssituation spundet over et alternativt historisk forløb under Anden Verdenskrig. Holocaust er hverken system-orienteret eller designet til en speciel genre; du kan kombinere settingen med de fleste rollespils-systemer. Det er dog mest velegnet til systemer, der i forvejen er tilknyttet det 20. århundrede f.eks. KULT, Storyteller, Call of Cthulhu eller Niphilim. Artiklen er opbygget over fire europæiske storbyer, hver med sit oplæg til en scenarie-plotlinie. De fire plotlines kan knyttes sammen til en sammenhængende kampagne. Sidst i artiklen findes en nærmere brugsanvisning.

Civilisationen begynder med orden, vokser med frihed og dør med kaos.

- Will Durant

Civilisationens endeligt

Gennem tolv års hensynsløs krig har Det Tredje Rige sejret på alle fronter og forfulgt Førerens mission om et samlet Europa under tysk og arisk lederskab. Ikke så snart var kontinentet under tysk overherredømme før den systematiske nedbrydning af det bestående samfund begyndte. Den vestlige civilisation med sine demokratiske og kristne idealer skulle knuses og af støvet skulle en ny og stærkere orden rejse sig - en orden hvor magt var ret og fundamentet den hedenske oldtid. For Tyskland skulle dette kun være starten, fødslen af Tusindårsriget, der skulle skabe en helt ny arisk æra. Goebbels propaganda-maskine formidlede budskabet og i 1946 blev Berlin under sejrscermonien efter Moskvas omdøbt til Germania, Europa og verdens nye center.

Udenfor sejrherrernes iscenesættelse findes en anden virkelighed, hvor Europas befolkning dør i Fimbul-vinterens kolde favn, hvor krematorierne i koncentrationslejrene køre på døgndrift og hvor det engang så frodige Tyskland er efterladt affolket og goldt. Kun med de massive transporter af fødevare fra Sydamerika og Mellemøsten holder regimet døden fra døren, men den kunstige kuvøsetilværelse er en stakket frist og langsomt sprækker systemets fundament.

Resten af kloden oplever en ligende opbrudstid. Kollapset af de sovjetiske, britiske og japanske imperier har efterladt store områder i et ukendt magt-vakum. Tyskland og USA øver indflydelse hvor de kan, men mange af de gamle kolonier i Asien, Mellemøsten og Afrika er for første gang blevet selvstændige stater. Det giver en række nye problemer, indre spændinger og regionale overensstemmelser. De gamle imperiers overlejringer er smuldret og gamle konflikter og kulturer bryder frem. Kina er således ved at udvikle sig til en stormagt i Asien under ledelse af formand Mao, Indien er ved at løsrive sig fra England og kæmper med sine indre modsætninger og en union af Afrikanske områder prøver på at genfinde fortidens kultur-arv. Kommunikationslinierne er afskåret til flere regioner og der er områder som er helt isoleret i forhold til omverdenen. Atomvinteren hærger den nordlige halvkugle og øger således relativt ressourcerne mod Syd. Støvet i hemisfæren har også medført en generel nedkøling, der hilses velkommen omkring ækvator f.eks. er der faldet rekord meget regn i Sahara.

Kronologi

30. Januar 1933 - Hitler kommer til magten

1. September 1939 - Polen angribes. Frankrig & England erklærer krig på Tyskland.

9. April 1940 - Tyskland invaderer Danmark og Norge.

10. Maj 1940 - Tyskland angriber Belgien, Holland og Frankrig.

22. Juni 1940 - Frankrig overgiver sig.

10. Juli 1940 - Luftslaget om England begynder.

12. Februar 1941 - Rommel ankommer til Tripoli.

6. April 1941 - Tyskland angriber Grækenland og Jugoslavien.

10. Maj 1941 - Hitlers stedfortræder Rudolf Hess flyver til Skotland i en jager.

22. Juni 1941 - Tyskland angriber Rusland med over 120 divisioner.

31. Juli 1941 - Heydrich iværksætter Endlösung, udslettelsen af det jødiske folk.

7. December 1941 - Japanerne bomber den amerikanske stillehavsflåde i Pearl Harbor.

4-7. Juni 1941 - Amerikanerne vinder flådeslag over japanerne ved Midway.

8. November 1942 - Operation Torch, Amerikanerne går i land i Nordvest Afrika.

23. November 1942 - Tyske 6. Arme indesluttes ved Stalingrad.

12. Maj 1943 - Sidste Italienske og Tyske tropper i Afrika overgiver sig.

10. Juli 1943 - Allierede går i land på Sicilien.

15. Juli 1943 - Præsident Roosevelt erklæres ustabil og afsættes.

25. Juli 1943 - Mossolini træder tilbage og den Italienske borgerkrig begynder.

3. December 1943 - Første tyske Me-262 jetfly når østfronten.

6. Juni 1944 - D-Dag. De allierede går i land i Normandiet.

21. Juni 1944 - Sidste allierede brohoved i Frankrig knuses.

22. Juni 1944 - Sovjets sommeroffensiv starter med udslettelsen af armegruppe Center.

16. Januar 1945 - Første tyske atombombe falder over Leningrad.

6. August 1946 - Amerikanerne kaster deres første atombombe over Tokyo.

11. September 1948 - England invaderes af overlegne tyske styrker.

16. November 1948 - Belejringen af London starter.

29. December 1948 - Beretninger om de første tyske Stürmkrieger supersoldater.

2-12. Januar 1949 - Tyskerne detonerer over 50 kerneladninger på østfronten.

5. Maj 1949 - Tysk militær opstand. Hitler såres af Rommel, der flygter til Grækenland.

20. Juni 1949 - 3. Tyske Panserkorps slutter sig til Rommel.

Sensommer 1949 - Høsten i Europa slår fejl pga. begyndende atomvinter, millioner dør af sult.

23. December 1949 - Amerikanerne atombomber den japanske østkyst, der synker i havet.

10. April 1950 - Første Super-Zeppelin letter.

3. August 1951 - Slaget om Atlanten starter.

11. September 1951 - Tyske faldskærmsjægere lander i Grønland.

top