Holocaust verdenen

Baggrund

Loke & Heydrich

I 1936 fandt der et ritual sted på en af SS-ordenens borge. Til stede var tretten Stormestre fra Thule Ordenen, samt en række SS-officere, blandt dem Heydrich, lederen af efterretningstjenesten SD og Gestapo. Planen var at søge militære råd hos urgamle hedenske ånder, men noget gik galt. I stedet blev den nordiske gud og jætte Loke kaldt til verdenen. Sammen med de andre nordiske guder havde Loke været forvist fra den nye verden siden det første Ragnarok, men nu stod han i kød og blod blandt menneskene. Han antog straks Heydrichs ham og dræbte de af Thule Ordenens stormestre, der havde anet uråd. Bagefter forsøgte han at slette alle spor og fik dræbt alle andre deltagere.

Som mester i rænkespil og illusion infiltrerede Loke i Heydrichs skikkelse Rigets ledelse og snart kunne han bruge Nazityskland som instrument for sin store plan for Ragnarok.

"Heydrich kom ind i et oplyst badeværelser og så sin egen refleksion i spejlet. Han trak sin pistol og skød to gange imens han råbte "Endelig fik jeg dig, dit svin!". Manden med den splittede personlighed havde skudt på sin refleksion fordi han endelig havde mødt sin anden halvdel - men han mødte ham kun i spejlet og kunne aldrig gøre sig fri af ham; den anden side ville være hans følgesvend til enden."

"Jeg sagde til mig selv, to personer betragter mig simultant!"

- oversat fra Carl Burckhardt's erindringer: Meiner Danziger Mission 1937-1939.

Jætter & Aser - Ragnarok

De gamle hedenske guder forlod denne verden efter det første Ragnarok. Da Loke kom til verdenen begyndte han at arbejde for den plan, der ligger i hans natur - at fordrive menneskene fra jorden, så hans egen æt, jætterne, kan overtage verdenen. Til forskel fra den gamle tid står Aserne ikke på menneskenes side denne gang. De er stadigvæk forvist fra vores verden og kan kun deltage indirekte i spillet gennem budbringere (valkyrier), åbenbaringer eller efterladte relikvier fra den gamle tid. Således skulle Thor hammer Mjølner endnu befinde sig på Grønland, hvor den blev bragt til af Erik den Røde.

Loke sørgede hurtigt for at udbrede sin æt; ved uhyrlige sammenkomster på SS-ordenens borge befrugtede han hundreder af unge kvinder. De frygtede Stürmkriegeren er produktet af denne misdåd, bastarder af blandet menneske- og jætte-blod.

Himmel & Helvede - Dommedag

Bibelen forskriver den yderste dag hvor det gode og det onde skal udkæmpe det endelige slag. Denne dag er nær og over hele kloden ruster begge sider sig til kamp. Siden tidernes morgen har djævle og engle gået blandt menneskene og nu mobiliseres de til den himmelske krig. De utallige år blandt dødelige har dog haft sin virkning og på begge sider er der tvivlere og ligefrem desertører, der enten forholder sig apatisk neutrale eller direkte vælger at modarbejde Den Store Plan.

Djævlen har fulgt Lokes mission og prøver nu på at bruge ham som redskab for sit egen oprør. Spørgsmålet er hvor længe Loke lader sig manipulere, om han vil samarbejde og om Ragnarok og Dommedag er to alen af et stykke eller to forskellige skæbner?

Teknologien

Den teknologiske udvikling er accelereret voldsomt gennem de tolv krigsår, ikke mindst som følge af Lokes indblanden. De mest revolutionerende teknologiske misfostre på tysk side er designet af ham personligt.

Jetfly. Luftkrigens ridder er i dag jetflyet, der klart overgår fortidens propelmaskiner. Både tyskerne og amerikanerne har jagerfly og jet-drevne bombere i deres arsenaler, det samme havde Sovjet og Japan før deres sammenbrud. De gammeldages propelmaskiner har dog fået revanche efter det økologiske kaos har forårsaget stor knaphed på brændstof.

Super-zeppelinere. En af Lokes kreationer er de nye gigantiske luftskibe, der fungerer som hangarskibe for konventionelle fly. I dag har Luftwaffe en snes sådanne monstre, der både bruges over Sovjet og i den aktuelle kamp om kontrollen med Atlanterhavet.

Raketter. Både amerikanerne og tyskerne arbejder på højtryk med udviklingen af raket-våben, der kan sende kerneladninger over Atlanten. I øjeblikket hersker der en stilsigende aftale om at spare hinandens hjemlande for atomangreb, men så snart den ene part opnår et forspring på dette område vil der være frit spil. Tyskland fører i kapløbet og menes allerede at have enkelte operationelle V-3 raketter, der kan nå New York.

Kørende fæstninger. I 1947 havde Tyskland endnu et af Lokes påhit til disposition; et monster af en kampvogn, konstrueret til bykamp med et usårligt panser og spækket med kanoner. De første modeller var umådelige fiaskoer, men den nye Fafnir-serie har skabt rædsel blandt Londons forsvarer.

Andet. På en lang række andre områder er der også sket en fantastisk udvikling; tyskerne bruger nu automatrifler som standart-våben, har opsendt en spionsatellit over den amerikanske vestkyst og er ved at konstruere gigantiske ubåde, der uddykkede kan fungere som hangarskibe. Amerikanerne sysler med gyrojet-rifler, computer-styrede missiler og brintbomben.

top