scenarieoversigten

Kongens by

København 1536. Det er en omvæltningtid for landet; middelalderen er ved at være forbi, og nye skikke vinder indpas. Grevens Fejde er slut, og Christian III er landets nye regent, fuld af ideer og visioner. I magtens cirkler er der nogle, der tager godt imod kongen, mens andre er skeptiske over for de nye tiltag.

Seks af rigets magtfulde mænd kaldes til kongen, da der bliver begået en forbrydelse, der kan få stor betydning for landets fremtid. Seks mænd med vidt forskellige opfattelser af, hvordan sagen skal gribes an, og hvem der skal straffes for forbrydelsen.

I byens gader og på kongens slot afgøres landets og de seks mænds fremtid.

Genrer: Intrige, Efterforskning, Historisk

System: Systemløst   Antal spillere: 6

Note: Scenariet har sin egen hjemmeside

Download Kongens by
Alle filer er i PDF-format, og for at læse dem skal man have Acrobat Reader.

Scenariografisk information:
Spillet på Fastaval, 2000
mere om Kongens by på rollespilsbiblioteket Alexandria.dk

scenarieoversigten ·  forsiden